Info från Allmänna mötet 28/1 -15

1. 27-28 mars får vi besök från Sundsvall. Vi träffas på fredagkväll i Munksunds FH.
Lördag börjar vi klockan 10.00 och håller på till 16.30, med uppehåll för fika och mat. Styrelsen beslutar vad vi ska bjuda på i matväg.
Middag kl 19.00. Catering. Pris 100 kr, resten subvensionerar Gillet.
Varje grupp ska välja ut tre danser som vi ska lära ut.

2. BAO-boxen är återfunnen, finns i Gillets väska i FH.

3. Vårfest den 9/5. De som stod på tur var inte närvarande under kvällen så inga namn än så länge.

4. Ekonomisk rapport. Totalt i kassan ca 31000 kr.

Info från Allmänna mötet 1/10 -14

1. Ansvariga för höstfesten 8/11: Britta och Bo, Eskil och Marita, Yvonne och B-O, Anna-Britta och Ebbe.

2. Sex par anmäler sig till uppvisningar i jul. Detta tas upp vid fler tillfällen, eftersom några var borta idag.

3. ABF:s kulturcafe startar 29/10. Övriga gånger är: 5/11, 12/11, 19/11, 26/11. Sista gången blir 5/12 och då blir det final i Christinasalen. Inträde 200 kr. Denna gång får vi inte sälja fika. vi får hela intäkten för garderoben i stället. Lista går runt för att anteckna sig för bakning, cafevärdar och jobb i klädgarderob 5/12.

4. ABF Norr har en s.k. Kulturbank på sin hemsida och där finns möjlighet för Gillet att profilera sig. Diskussion förs, är vi villiga att dansa på uppvisningar? I så fall måste det finnas många par som ställer upp på uppvisningar utan att ordförande hela tiden måste fråga.

5. Det står ett skåp hos IngBritt och Erling med presenter från olika resor, vänskapsgåvor till Gillet etc. Vad ska vi göra med det? Styrelsen undrar om någon vill ha det. Förslag kommer att ett kort på skåpet sätts in på hemsidan, så att alla vet hur det ser ut och vad det innehåller. Förslag kommer upp att använda innehållet som lotterivinster, sälja Blocket etc.

6. Styrelsen undrar hur upptakten ska utformas nästa år. Årets upplägg framröstades. Önskemål framkommer att upptaktsfesten nästa gång är på Trundögården.

7. Forskarföreningens medlemsblad skickas runt. De har öppet hus lördag 15/11 - en släktforskningsdag på Framnäs.

8. Alla tycker att hemsidan fungerar bra. Christina vill att alla blir bra på att meddela henne när något ska föras in.

9. Ekonomisk rapport. Vi är 55 medlemmar.Totalt i kassan: 30 994kr.

Info från Allmänna mötet 29/1 -14

VÅRFEST 10/5 2014 Ansvariga: Ulf, Christina, Leif, Gudrun, Inger, Stig, Lillemor, Nils-Olof, Astrid.

GRUPPERNA
Nye Håkan går in i grupp 4. När det nu kommer nya par till hösten -hur gör vi då? Fyller på nuvarande grupper? Gör en 5:e grupp? På mötet kom det fram en mängd synpunkter. Styrelsen fick mandat att besluta efter att ha hört dagens synpunkter.

5. HEMSIDAN Alla tycker att den fungerar bra.

6.  RAPPORTER Ingbritt har redan fått förfrågan från Hortlaxgården om uppvisning dagen före midsommarafton. Vilka kan tänkas vara med i sommar på uppvisningar? Folkets hus Piteå har hört av sig om samarbete t.ex. Uppvisning i Badhusparken. Har vi en uppvisningsgrupp till nationaldagen?  Allt detta tas upp i slutet av februari.

7. EKONOMISK RAPPORT
10 124 kr i kassan,  24 494 kr på Plusgiro, 416 kr på banken. Totalt: 35 035 kr

8. ÖVRIGA FRÅGOR Folkets hus Piteå undrar om någon är intresserad att nomineras till deras styrelse. Hör i så fall av dig till Folke Johansson i Gillet. I Folkets hus i Munksunds finns nu en hjärtstartare. Hur används den etc? Ulf Svensson tog på sig ansvaret att kolla vidare och återkomma. Det kom upp en fråga om svårigheten i våra danser och anpassning till vår ålder. En del synpunkter diskuterades.